آموزش
 
قابل توجه انجمنهای علمی دانشگاه-اطلاعیه جشنواره حرکت
قابل توجه کلیه دانشجویان و اعضای انجمن های علمی دانشجوئی دانشگاه پیام نور
جهت شرکت درپانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت و ثبت فعالیت ها ، آثار ، ابتکارات ، اختراعات و... به نشانی زیرمراجعه نمایید:
farhangi.pnu.ac.ir@gmail.com
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر