آموزش
آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتر
نحوه ایراد به سوالات امتحانی
قابل توجه انجمنهای علمی دانشگاه-اطلاعیه جشنواره حرکت
حضور كليه دانشجويان در رزم آزمون الزاميست.سامانه از روز 1401/9/15 براي تمامي دانشجويان قابل مشاهده مي باشد.
امكان اخد گزارش كارت آزمون(گزارش 428) از تاريخ 1401/9/15 براي كليه دانشجويان  در سامانه گلستان از مسير زير امكان پذير مي باشد.  آموزش -گزارشهاي آموزش -دانشجو-اطلاعات ثبت نام و امتحان -برنامه امتحان پايان ترم دانشجو
راهنمای دانشجویان جهت ورود به سامانه آزمون دروس عمومی
جزئیات زمان و نحوه برگزاری رزم آزمون دروس عمومی
   تمدید مهلت تغییر محل آزمون در روزهای 5 و 6 آذرماه 1401
 آغاز ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان(نیمسال اول 1402-1401)
برنامه کلاسی دروس حضوری
زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان جدید
آغاز ثبت نام جدید کارشناسی دانشگاه پیام نور
جزئیات نحوه برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401
*امتحانات پایان نیمسال دوم حضوری برگزار می شود*
آغاز ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان(نیمسال اول 1402-1401)
تعیین محل آزمون نیمسال دوم1401-1400
امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1401 حضوری برگزار می شود
*تغییر ساعت برگزاری آزمون درس سنجش و اندازه گیری*
*تغییر ساعت  برگزاری آزمون درس حسابداری میانه 1*
 *تغییر ساعت برگزاری برخی از آزمون های پایان ترم*
1 2 3 4 5 6 7