اخبار برگزیده
 
آغاز ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان(نیمسال اول1403-1402)
دانشجویان گرامی لطفا از تاریخ 1402/08/22 لغایت1402/09/09نسبت به ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان اقدام نمایید.
ارزشیابی اساتید توسط کلیه دانشجویان الزامی است.
راهنما پیوست می باشد کلیک کنید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر