اخبار برگزیده
1400/5/24 یکشنبه
امتحانات ترم تابستان دانشگاه پيام نور در همان بازه زماني و تاريخ و ساعت اعلام شده برگزار خواهد شد
امتحانات ترم تابستان دانشگاه پيام نور در همان بازه زماني و تاريخ و ساعت اعلام شده برگزار خواهد شد

.

با توجه به الكترونيكي بودن امتحانات ترم تابستان عليرغم تعطيلي هاي اعلام شده امتحانات ترم تابستان دانشگاه پيام نور در همان بازه زماني و تاريخ و ساعت اعلام شده برگزار خواهد شد و تغيير يا لغو نخواهد داشت.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر