اخبار برگزیده
1400/2/29 چهارشنبه
اطلاعیه ساعات برگزاری ازمون دروس عمومی
اطلاعیه ساعات برگزاری ازمون دروس عمومی

.

بر اساس اطلاعیه ستاد امتحانات ساعت برگزاری کلیه امتحانات دروس عمومی ساعت16 طبق تاریخ اعلامی می باشد.
امتحان دروس ارزشهای دفاع مقدس ساعت11:30و امتحان حفظ جزء 30 ساعت 10:30 خواهد بود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر