1391/9/19 یکشنبه

رشته هاي دانشگاه:

     دانشگاه پيام نور سروستان در اسفندماه 1385 افتتاح و فعاليت آموزشي خود را بطور رسمي از مهرماه 1386 با 151 دانشجو  و 4 رشته آغاز كرد. رشته هاي حقوق و مهندسي كامپيوتر- نرم افزار به صورت رسمي و دو رشته حسابداري و مديريت صنعتي به صورت فراگير، از اولين رشته هاي اين مركز دانشگاهي است. در سال 1387 مهندسي فناوري اطلاعات و 1388  رشته علوم تربيتي با رشته هاي مذكور اضافه كرديد كه با استقبال خوب دانشجويان روبرو شد. علوم اقتصادي و مترجمي زبان از ديگر رشته هاي موجو  دانشگاه ست كه به ترتيب در سال هاي 1389 و 90 با ساير رشته هاي دانشگاه اضافه شد. در حال حاضر اين مركز دانشگاهي با 8 رشته تحصيلي كارشناسي به فعاليت خود ادامه مي دهد.

تعداد دانشجويان:

      دانشگاه با 151 نفر دانشجو در سال 86 كار خود را آغاز و در حال حاضر  داراي حدود 1200 نفر دانشجو مي باشد كه عمدتا از شهرهاي شيراز و سروستان و برخي از شهر ها و بخشهاي اطراف مي باشد.اولين گروه دانشجويان در تير ماه سال 1390  فارغ التحصيل شدند.اين دانشگاه تاكنون حدود 150 نفر فارغ التحصيل داشته است.   

كادر اداري:

    دانشگاه در ابتدا با3 نفر نيرو فعاليت خود را آغاز نمود و در حال حاضر تعدادكاركنان آن 8 نفر مي باشد كه از اين تعداد دو نفر رسمي4 نفر قراردادي و 1 نفر شركتي مي باشند.

روسا:

    دانشگاه پيام نور سروستان در سال 1386 با كمك و همكاري هيات موسس تاسيس شده و فعاليت خود را به طور مستمر و  با نظارت جناب آقاي عباسعلي شفيعي به عنوان مامور  آغاز  به كار كرد. از سال 88 دانشگاه از نظر هيات موسس خارج به به صورت واحدي مستقل شروع به كار كرد.از جمله  مسئولين دانشگاه از ابتدا تا كنون به موارد زير ميتوان اشاره كرد، پيشرفت كنوني دانشگاه مرحون زحمات اين عزيزان مي باشد.

 سال 85 (راه اندازي)  خانم فاطمه نياز كار(مسئول امور جاري)

نيمه اول 86 آقاي دكتر زارع (مسئول امور جاري)

نيمه دوم 86 دكتر سيد ناصراميري(مسئول امور جاري)

نيمه اول 87 حجه الاسلام محمد رضا  خادم(مسئول امور جاري)

پائيز 87 دكتر پرويز الهي(مسئول امور جاري)

زمستان78 و بهار و تابستان 88 دكتر محسن زارع جليان(مسئول امور جاري)

88 تا بهار 90 دكتر سعيد زحمتكش(رئيس)

تا سال93 دكتر  كورش بامداد(سرپرست)
تا سال95 دکتر سعید زحمتکش(رئیس)
از سال 95 تا کنون دکتر جواد بهمنی(رئیس)

ساختمان:

    شروع به كار اين مركز دانشگاهي در ابتدا در ساختمان استيجاري متعلق با اداره آموزش و پرورش بود كه اين روند تا سال 1390 ادامه داشت. ساختمان جديد دانشگاه از مهر ماه 90 افتتاح و رسما را اندازي شد. اين ساختمان در 2 طبقه و با مساحتي  در حدود 2200 متر مربع، شامل 22 كلاس آموزشي، گارگاه كامپيوتر، آزمايشگاه فيزيك و مدار، سالن امتحانات و نمازخانه  و ... مي باشد .

1391/9/19 یکشنبه
بيشتر