1391/9/19 یکشنبه
1391/9/19 یکشنبه

معرفی کارمندان دانشگاه پیا م نور سروستان
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس
1 دکتر جواد بهمنی فیزیک دکترا رئیس 07137845677
2 طاهره عبدالهی زیست شناسی لیسانس کاربر ارشد.روابط عمومی.فرهنگی 07137847804
3 معصومه غفوری علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی فوق لیسانس مسئول آموزش 07137840146
4 فاطمه رجبی علوم اطلاعات و دانش شناسی فوق لیسانس مسئول فارغ التحصیلان 07137847804
5 رضا فرجام حسابداری   لیسانس امور مالی 07137840147
6 سجاد اینالو جامعه شناسی لیسانس دبیرخانه 07137840711
7 وحید سلطانی کامپیوتر فوق دیپلم امور اداری 07137840711
8 سمیه سلیمانی کشاورزی فوق لیسانس کارشناس آموزش 07137840146
9 علی امیری علوم انسانی دیپلم خدماتی -
بيشتر