1399/2/7 یکشنبه
ضلع شمالی جاده کمربندی - دانشگاه پیام نور سروستان
کد پستی:73451-35317
تماس با ما:07137847804
  

کانالهای اطلاع رسانی در فضای مجازی:


  سروش
                                                                  

 _sarv@
pnu  
     

                     تلگرام
                       
 
_pnu@
sarvestan

اینستاگرام:
 

https://www.instagram.com/fars.pnu

ایتا:

https://eitaa.com/farspnu

سروش:

https://sapp.ir/farspnu

واتساپ:

https://chat.whatsapp.com/EFj2KziherU19hnhow460n

https://chat.whatsapp.com/DEIBD0OtxD6BnUxgJiMmUA

https://chat.whatsapp.com/Gm6D90XRIw76rIZXZqXRIp

https://chat.whatsapp.com/KXSh6YUEQRSEr4D0PhdyR6

https://chat.whatsapp.com/C53fjOYPMDG24wve9TYdCl
https://chat.whatsapp.com/EFj2KziherU19hnhow460n
https://chat.whatsapp.com/E14pmIZtwTg6KJnIJQdvus

هاتگرام:

tlgrm.in/farspnu

آپارات:

https://www.aparat.com/farspnu

 

1399/2/7 یکشنبه
سروستان