اخبار برگزیده
1399/3/26 دوشنبه
آدرس صفحه اینستاگرامی اداره کل فرهنگی
آدرس صفحه اینستاگرامی اداره کل فرهنگی

.

دانشجویان گرامی
به آدرسهای:
uni.fars (صفحه فرهنگی استان)
(صفحه فرهنگی سازمان) pnu_farhangi
در اینستاگرام مراجعه فرمایید تا از رخدادهای متنوع فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه مطلع شوید.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ