آموزش
 
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از طریق سیستم جامع گلستان نمیسال دوم 1403-1402
 ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان از تاریخ 02/02/1403 لغایت 30/02/1403 فعال است.ارزشیابی برای دانشجویان بدهکار نیز فعال است و بدهکاری مانعی برای ارزشیابی این دسته از دانشجویان نیست.لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند. 
انجام ارزشیابی توسط کلیه دانشجویان الزامی است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر